--> Pazh LAB - Sp Site /site/sp
chat

Service Provider

Cisco Service Provider Lab

فیلد تخصصی Service Provider برای کارشناسان و علاقه مندان در زمینه راه اندازی شبکه های گسترده اینترنتی (ISP)، ارتباطات MPLS و شبکه های Enterprise طراحی شده است. در این فیلد علاوه بر سیستم عامل IOS...

جزییات بیشتر
Service Provider
Customized Lab

شما در این Lab‌ می توانید با استفاده Wizard توپولوژی مورد نظر خود را برای ما ارسال کنید. ظرف مدت حداکثر 24 ساعت سناریو درخواستی شما بررسی و اعلام هزینه خواهد شد.

شروع Wizard